coronavirus-graphic-web-feature

پیشگیری از ویروس کرونا

ویروس کرونا علائمی شبیه سرماخوردگی ساده دارد و اکثر افراد جامعه بدون داشتن مشکل و نارسایی عضوی دوره بیماری را سپری خواهند کرد. ضروری است چند نکته برای پیشگیری انجام دهیم:
۱.شستن مکرر دست با آب و صابون بسیارمهم و ضروی است. این ویروس با آب و صابون یا محلول های الکلی به کلی از بین می رود(بهتر است از صابون مایع استفاده کنیم)